ระบบการจัดการเครื่อง
จำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ

0-01.png

CIRBOX VMS

ระบบสำหรับการจัดการอุปกรณ์และข้อมูลระยะไกลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรการขายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติโดยความสามารถในการจัดการและให้บริการข้อมูลเช่นสถานการณ์การทำงานของเครื่องจักรเรื่องราวการบำรุงรักษาการประดิษฐ์ตัวอักษรทำให้การรวบรวมเหรียญหรือสิ่งต่างๆ จากปัจจุบันมีผู้ใช้และอุปกรณ์เชื่อมต่อมากกว่า 600 ราย อุปกรณ์มากกว่า 4,000 เครื่อง