ตนเองที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก"

วิสัยทัศน์ +

"เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องบริการ

พันธกิจ

- เสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น

- ความคิดเชิงบวก ความเป็นมืออาชีพและแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพท์มากกว่ากระบวนการ

- ค้นหา นำเสนอ และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีเครื่องบริการตนเอง โดยมุ่งเน้น ที่ความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- สร้างการเติบโดร่วมกันอย่างยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน

- มุ่งมั่น สร้างสรรค์สินค้าด้วยนวัตกรรม พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยบริการที่รวดเร็วและสร้างความประทับใจ

ค่านิยมหลัก

C

Create
innovation :
สร้างสรรค์นวัตกรรม

I

Integrity:
ความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน

R

Result:
ผลลัพท์สำคัญกว่ากระบวนการ

B

Building our people:
สร้างคนเท่ากับสร้างองค์กร

O

Opportunity: มองหาทุกๆโอกาสของความสำเร็จ

X

eXtreme : สุดขีดกับการทำงานและการใช้ชีวิต

เรื่องราวเกิดขึ้น

มากมาย

2012

2012

ก่อตั้งบริษัท เซอร์บ็อกซ์ โดยผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คน คุณ ชนินทร์ ปิ่นแก้ว และ คุณ กิตติศักดิ์ รักธรรม

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2013-2016

2013: เปิดตัวเครื่อง

เเลกเหรียญ รุ่น

MINI

2017

2017

พัฒนาระบบ IOT& VMS ออก

Eco All new ผลิตเครื่องจำหน่ายกาแฟ

รายได้รวม 8.5 MB

2018

ร่วมก่อตั้งบริษัท M-Soul โดยการจับมือกับ บริษัท เคเน็ก คอร์ปอเรชั่น

รายได้รวม 22.5 MB

2019

ก่อตั้งบริษัท 2Enhance เข้าซื้อหุ้นบริษัท T-dev เริ่มจำหน่าย Vending Machine

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้าน

รายได้รวม 33MB

2020

2020

ปรับ Vision องค์กรเป็น ผู้นำด้าน Self-Sevice Machine Technology

มุ่งหน้าสู้ 100MB

CSR%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%

ครอบครัว เซอร์บ็อกซ์